Náš tým

JUDr. Dagmar Koláková

advokátka, insolvenční správce

Hanka Matýsová

vedoucí kanceláře

administrativa, datové schránky, odesílání a přijímání pošty, objednávání klientů

Ing. Soňa Šustková

ekonom

ekonom, vedoucí insolvečního úseku, plnění splátkových kalendářů v oddlužení, zpeněžování majetku v insolvenci

Mgr. Milena Škurková

advokátní koncipientka

jednání s klienty, sepis podání, sepis smluv, zastupování u jednání před soudy a jinými orgány, právní porady

Mgr. Renáta Kacarová

advokátka