Naše služby

Občanské právo

Závazkové právo, smlouvy a jejich posuzování, převody nemovitostí, věcná práva, dědictví, náhrada škody

Rodinné právo

Rozvody manželství, majetkové uspořádaní vztahů mezi manželi, péče o nezletilé děti (výchova, výživné, úprava styku), vypořádání společného jmění manželů


Obchodní právo

Závazkové právo, zakládání a změny v obchodních společnostech, směnky, obchodní rejstřík

Pracovní právo

Pracovněprávní dokumenty, vznik a ukončení pracovních vztahů, dlužné mzdy, náhrada škody

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, zastoupení poškozeného v adhezním řízení

Insolvenční právo

Sepisy insolvenčních návrhů, návrhů na povolení oddlužení, u podnikatelů a věřitelů návrhy na prohlášení konkursu, sepis přihlášky pohledávky